Công văn

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
35/SYT-NVD 08/01/2021 35/SYT-NVD V/v Triển khai thực hiện thông tư số 27/2020/TT-BYT và thông tư số 32/2020/TT-BYT
03/SYT-VP 05/01/2021 03/SYT-VP V/v xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông
2269/SYT-VP 06/12/2020 2269/SYT-VP V/v tiếp nhận hồ sơ xét thăng hạng
1395/SYT-NVY 04/08/2020 1395/SYT-NVY V/v Thực hiện công điện số 1158/CĐ-BCĐQG về việc khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm covid-19
1396/SYT-VP 03/08/2020 1396/SYT-VP V/v tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19
1328/SYT-NVY 27/07/2020 1328/SYT-NVY V/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid -19
389/SYT-NVY 16/03/2020 389/SYT-NVY V/v tăng cường sàng lọc, phân luồng cách ly ca bệnh Covid-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh
244/BHXH-GDBHYT 14/02/2020 244/BHXH-GDBHYT V/v thanh toán chi phí KCB liên quan đến dịch bệnh do Ncov gây ra
928/SYT-NVY 04/07/2019 928/SYT-NVY V/v Công bố cơ sở đủ điều kiện cấp phát thuốc điều trị NMT
561/SYT-QLHN&BHYT 02/05/2019 561/SYT-QLHN&BHYT V/v tạm dừng cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trên chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
168/STTTT-CNTT 20/03/2019 168/STTTT-CNTT V/v ứng dụng chứng thư số chuyên dùng Ban cơ yếu chính phủ trong giao dịch Bảo hiểm xã hội
117/BHXH-CNTT 30/01/2019 117/BHXH-CNTT V/v dừng tiếp nhận dữ liệu đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT theo chuẩn dữ liệu 9324 trên hệ thống thông tin giám định BHYT
53/SYT-VP 24/01/2019 53/SYT-VP V/v triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án văn hóa công vụ
5451/BHXH-CNTT 04/01/2019 5451/BHXH-CNTT V/v hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
2077/SYT-VP 18/12/2018 2077/SYT-VP V/v thay đổi thời gian tổ chức hội nghị của ngành
2010/SYT-VP 10/12/2018 2010/SYT-VP V/v tổ chức hội nghị tổng kết công tác Y tế năm 2018
204/HD-SYT 10/12/2018 204/HD-SYT V/v Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành y tế Hà Giang năm 2018
1946/SYT-VP 20/11/2018 1946/SYT-VP V/v hướng dẫn phân loại đánh giá công chức viên chức năm 2018
1895/SYT-TTr 19/11/2018 1895/SYT-TTr V/v tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật mới ban hành
1849/SYT-NVY 12/11/2018 1849/SYT-NVY V/v hướng dẫn kiểm tra công tác y tế năm 2018