Kế hoạch

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
01/NVD-SYT 09/02/2021 01/NVD-SYT Danh sách quầy thuốc/nhà thuốc hoạt động dịp tết nguyên đán Tân Sửu 2021
36/SYT-KH 29/01/2021 36/SYT-KH V/v Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày thầy thuốc Việt Nam
11/KH-SYT 13/01/2021 11/KH-SYT V/v Tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021
03/KH-SYT 05/01/2021 03/KH-SYT V/v tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc sở với công chức, viên chức, người lao động, với nhân dân, doanh nghiệp
356/KH-SYT 25/12/2020 356/KH-SYT V/v Xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2020
341/KH-SYT 11/12/2020 341/KH-SYT V/v kiểm tra công tác y tế cuối năm 2020
41/KH-BĐH 14/06/2020 41/KH-BĐH V/v Truyền thông thay đổi hành vi Vệ sinh nông thôn tỉnh Hà Giang năm 2020
45/SYT-KH 18/02/2020 45/SYT-KH V/v Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam
318/KH-SYT 20/12/2019 318/KH-SYT V/v tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020
274/KH-SYT 12/11/2019 274/KH-SYT V/v Kiểm tra công tác Y tế cuối năm 2019
227/KH-BYT 08/03/2019 227/KH-BYT V/v Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh chữa bệnh và thanh toán BHYT
36/KH-SYT 19/02/2019 36/KH-SYT V/v cải cách thủ tục hành chính ngành Y tế Hà Giang năm 2019
45/KH-SYT 19/02/2019 45/KH-SYT V/v thẩm định cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
43/KH-SYT 19/02/2019 43/KH-SYT V/v công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong ngành Y tế Hà Giang năm 2019
31/KH-SYT 11/02/2019 31/KH-SYT V/v tổ chức tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam
05/KH-SYT 10/01/2019 05/KH-SYT V/v Ban hành kế hoạch công tác văn thư lưu trữ ngành Y tế Hà Giang năm 2019
297/KH-SYT 27/12/2018 297/KH-SYT V/v Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 ngành y tế Hà Giang
277/KH-SYT 10/12/2018 277/KH-SYT V/v Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Hà Giang năm 2019
289/KH-SYT 10/12/2018 289/KH-SYT V/v Tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019
233/KH-SYT 26/11/2018 233/KH-SYT V/v đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng" thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" (GPP)