Quyết định

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
G01/G02 05/04/2021 G01/G02 Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu
Số: 164/QĐ-SYT 16/03/2021 Số: 164/QĐ-SYT Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 02-2021: Gói thầu thuốc vật tư y tế tiêu hao, hoá chất xét nghiệm.
Số: 163/QĐ-SYT 16/03/2021 Số: 163/QĐ-SYT Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 01-2021: Gói thầu thuốc generic
91/QĐ-SYT 21/08/2020 91/QĐ-SYT V/v Ban hành và triển khai thực hiện quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại về vắc xin
232/QĐ-SYT 16/04/2020 232/QĐ-SYT V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 vật tư y tế tiêu hao, vật tư thay thế
230/QĐ-SYT 16/04/2020 230/QĐ-SYT V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 Gói thầu thuốc Generic
231/QĐ-SYT 16/04/2020 231/QĐ-SYT V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 Gói thầu vị thuốc Cổ truyền
148/QĐ-SYT 06/03/2020 148/QĐ-SYT V/v quy định sử dụng số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử và hòm thư góp ý tiếp nhận phản ánh kiến nghị về cải cách hành chính
1013/QĐ-SYT 12/11/2019 1013/QĐ-SYT V/v thành lập đoàn kiểm tra đơn vị y tế tuyến huyện năm 2019
1014/QĐ-BYT 12/11/2019 1014/QĐ-BYT V/v Thành lập đoàn kiểm tra đánh giá Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2019
1015/QĐ-SYT 12/11/2019 1015/QĐ-SYT V/v Thành lập đoàn kiểm tra đánh giá chuyên khoa tuyến tỉnh, Bệnh viện đa khoa Đức Minh
Kết quả thầu 05/11/2019 Kết quả thầu V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 2,3,4,6
958/QĐ-SYT 05/11/2019 958/QĐ-SYT V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 01 gói thầu thuốc Generic
964/QĐ-SYT 05/11/2019 964/QĐ-SYT V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 07 gói thầu hóa chất xét nghiệm
962/QĐ-SYT 05/11/2019 962/QĐ-SYT V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 5 gói vật tư y tế tiêu hao
965/QĐ-SYT 05/11/2019 965/QĐ-SYT V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 08 gói thầu hóa chất sinh phẩm y tế khác
326/QĐ-SYT 02/05/2019 326/QĐ-SYT V/v Phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang
1141/QĐ-SYT 18/02/2019 1141/QĐ-SYT V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Y tế
1212/QĐ-SYT 02/01/2019 1212/QĐ-SYT V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019
1124/QĐ-SYT 18/12/2018 1124/QĐ-SYT V/v công nhận kết quả đề tài nghiên cứu khoa học sáng kiến cấp cơ sở ( cấp ngành) đã nghiệm thu năm 2018