Thông báo

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
76/TB-TTYT 27/06/2024 76/TB-TTYT V/v Cung cấp báo giá Mua vi chất dinh dưỡng cho trẻ dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng và viên Sắt cho trẻ gái vị thành niên
217/BV-VT-TTBYT 27/06/2024 217/BV-VT-TTBYT Báo giá dịch vụ sửa chữa máy đo loãng xương bằng tia X
201/BV-VT-TTBYT 12/06/2024 201/BV-VT-TTBYT V/v đề nghị cung cấp báo giá
64/TB-TTYT 30/05/2024 64/TB-TTYT V/v Mời cung cấp báo giá máy nội soi tai-Mũi-Họng
20/TB-BVMV 07/05/2024 20/TB-BVMV V/v Công khai thông tin về nhu cầu nâng cấp phần mềm quản lý bệnh viện HIS 6.0
54/TB-TTYT 04/05/2024 54/TB-TTYT V/v mời cung cấp báo giá, lắp đặt (sửa chữa) biển Pa nô tuyên truyền
166/BV-KD 23/04/2024 166/BV-KD Mời quan tâm báo giá vật tư, hoá chất, sinh phẩm y tế bổ sung năm 2024
42/TB-TTYT 11/04/2024 42/TB-TTYT V/v Cung cấp báo giá Viên Sắt cấp cho trẻ gái vị thành niên
44/TB-TTYT 11/04/2024 44/TB-TTYT V/v Cung cấp báo giá Viên Sắt và Sản phẩm dinh dưỡng y tế
43/TB-TTYT 11/04/2024 43/TB-TTYT V/v mời cung cấp báo giá máy tính
39/BV-KD 28/03/2024 39/BV-KD V/v Mời báo giá thiết bị y tế
39/TB-TTYT 22/03/2024 39/TB-TTYT V/v Mời cung cấp báo giá lắp đặt hệ thống camera
04/TB-BV 01/03/2024 04/TB-BV V/v Thông báo mời chào giá
43/TB-SYT 01/03/2024 43/TB-SYT V/v Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của Chánh Thanh tra sở Y tế
63/TB-BVMV 18/12/2023 63/TB-BVMV V/v Công khai thông tin về nhu cầu cung cấp dịch vụ vệ sinh Công nghiệp Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc năm 2024
663/QĐ-SYT 13/12/2023 663/QĐ-SYT V/v thu hồi số công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị Y tế
601/QĐ-SYT 13/12/2023 601/QĐ-SYT v/v thu hồi số công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A
212/CV-BV 21/11/2023 212/CV-BV Mời chào giá các mặt hàng thuốc A10
84/TB-BVDV 10/11/2023 84/TB-BVDV Thông báo công khai thông tin về nhu cầu mua sắm trang thiết bị năm 2023 Của Bệnh viện đa khoa huyện Đồng văn
77/TB-BVĐV 01/11/2023 77/TB-BVĐV V/v Thông báo công khai thông tin về nhu cầu mua sắm vật tư trang thiết bịY tế Của Bệnh viện đa khoa huyện Đồng văn