Văn bản dược

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
108/QLD-ĐK 13/01/2021 108/QLD-ĐK V/v xác nhận tên gọi thành phần hoạt chất của thuốc đã được cấp GĐKLH
412/QĐ-BYT 19/02/2020 412/QĐ-BYT V/v Ban hành quy chế tạm thời quản lý sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc Gia
02/QĐ-QLD 07/01/2020 02/QĐ-QLD V/v thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
1061/TTrB-P3 20/12/2019 1061/TTrB-P3 V/v tăng cường thanh tra kiểm tra đối với sản phẩm không được phép lưu hành
19671/QLD-DK 24/11/2019 19671/QLD-DK V/v tai biến sau khi sử dụng thuốc Bupivacaine WPW Spinal 0.5% Heavy
19432/QLD-MP 21/11/2019 19432/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng
19506/QLD-CL 21/11/2019 19506/QLD-CL V/v Đình chỉ lưu hành thuốc Livetin-EP không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Thu hồi số tiếp nhận 06/11/2019 Thu hồi số tiếp nhận V/v Thông báo thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
4815/QĐ-BYT 16/10/2019 4815/QĐ-BYT V/v Phê duyệt tài liệu chuẩn năng lực cơ bản của Dược sĩ Việt Nam
11584/QLD-MP 16/07/2019 11584/QLD-MP V/v Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
8877/QLD-MP 25/06/2019 8877/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
359/QĐ-QLD 25/06/2019 359/QĐ-QLD V/v thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
370/YDCT-QLY 20/06/2019 370/YDCT-QLY V/v hướng dẫn thực hiện quyết định số 1941/QĐ-BYT mẫu bệnh án YHCT
8207/QLD-MP 31/05/2019 8207/QLD-MP V/v Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
7837/QLD-MP 28/05/2019 7837/QLD-MP V/v Đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
7787/QLD-CL 28/05/2019 7787/QLD-CL V/v hướng dẫn việc thu hồi, tiêu hủy vắc xin
25/QĐ-TTMS 25/04/2019 25/QĐ-TTMS V/v phê duyệt kế quả lựa chọn nhà thầu
3917/QLD-MP 01/04/2019 3917/QLD-MP V/v thu hồi mỹ phẩm vi phạm
3827/QLD-MP 27/03/2019 3827/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
2080/QLD-MP 01/03/2019 2080/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng