Văn bản QPPL

Bao gồm: văn bản của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ban, Ngành liên quan.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
Số: 01/2021/TT-BYT 25/01/2021 Số: 01/2021/TT-BYT Hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số
2021/TT-BYT 25/01/2021 2021/TT-BYT Thông tư quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số
33/2020/TT-BYT 13/01/2021 33/2020/TT-BYT V/v Quy định danh mục trang thiết bị Y tế phải kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật
29/2020/TT-BYT 12/01/2021 29/2020/TT-BYT V/v sửa đổi bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Trưởng Bộ Y tế ban hành
28/2020/TT-BYT 31/12/2020 28/2020/TT-BYT V/v Quy định danh mục trang thiết bị tối thiểu của trạm Y tế tuyến xã
24/2020/TT-BYT 30/12/2020 24/2020/TT-BYT V/v Quy định về phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh
25/2020/TT-BYT 30/12/2020 25/2020/TT-BYT V/v xét tặng giải thưởng Quốc gia về chất lượng bệnh viện
26/2020/TT-BYT 30/12/2020 26/2020/TT-BYT V/v sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 22/2013/TT-BYT
4875/TB-LĐTBXH 18/12/2020 4875/TB-LĐTBXH V/v Nghỉ tết âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021
23/2020/TT-BYT 18/12/2020 23/2020/TT-BYT V/v Quy định về việc xét tặng giải thưởng Đặng Văn Ngữ trong Lĩnh Vực Y tế dự phòng
21/2020/TT-BYT 11/12/2020 21/2020/TT-BYT V/v Hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sĩ Y khoa
1848/QĐ-TTg 11/12/2020 1848/QĐ-TTg V/v phê duyệt chương trình củng cố phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030
18/2020/TT-BYT 20/11/2020 18/2020/TT-BYT V/v Quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện
16/2020/TT-BYT 05/11/2020 16/2020/TT-BYT V/v ban hành tiêu chuẩn và hướng dẫn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y dược cổ truyền
29/2020/TT-BTC 27/04/2020 29/2020/TT-BTC V/v Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công
30/2020/NĐ-CP 12/03/2020 30/2020/NĐ-CP V/v công tác văn thư
07/2020/QĐ-UBND 05/03/2020 07/2020/QĐ-UBND V/v Quy định chi tiết thực hiện nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019
07/2020/NQHĐND 05/03/2020 07/2020/NQHĐND V/v Bãi bỏ nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016
05/2020/NQ-HĐND 05/03/2020 05/2020/NQ-HĐND V/v Quy định mức hỗ trợ tiền ăn đối với người được áp dụng biện pháp cách ly Y tế
01/2020/TT-BYT 11/02/2020 01/2020/TT-BYT V/v sửa đổi bổ sung thông tư số 30/2018/TT-BYT