Văn bản Sở Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
281/BG-TTYTVX 18/07/2024 281/BG-TTYTVX V/v cung cấp báo giá dịch vụ in ấn, phô tô các tài liệu truyền thông, sổ sách
120/TTYTQB 18/07/2024 120/TTYTQB V/v cung cấp báo giá dụng cụ thực hành dinh dưỡng cấp cho Trạm Y tế xã, thôn bản triển khai mô hình dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời Năm 2024
Thông báo mời tham gia tư vấn = 18/07/2024 Thông báo mời tham gia tư vấn = 82/TB-KSBT
BGTBYT/BVPHCN 17/07/2024 BGTBYT/BVPHCN Mời chào giá
BG001/TTYTQB 16/07/2024 BG001/TTYTQB Vv Cung cấp báo giá Mua sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ em bị suy dinh dưỡng từ 6 tháng tuổi đến dưới 16 tuổi, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững (Đợt I) năm 2024
408/BV-KD 16/07/2024 408/BV-KD Thư mời báo giá thuốc
BG002/TTYTQB 16/07/2024 BG002/TTYTQB Vv Cung cấp báo giá Mua sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ em bị suy dinh dưỡng
43/BV-KD 12/07/2024 43/BV-KD V/v đề nghị báo giá thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm và hóa chất phục vụ kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm và hóa chất lần 2 năm 2024
TM/SYT-02 12/07/2024 TM/SYT-02 THƯ MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ CHÀO HÀNG
338/BG-BV 04/07/2024 338/BG-BV Thư mời cung cấp báo giá thuốc
262/TTYT-VX 04/07/2024 262/TTYT-VX V/v cung cấp báo giá dụng cụ thực hành dinh dưỡng
261/CV-TTYTVX 04/07/2024 261/CV-TTYTVX V/v cung cấp báo giá dịch vụ in ấn, phô tô các tài liệu truyền thông, sổ sách
335/BV-KD 28/06/2024 335/BV-KD Việc việc báo giá thuốc
45/TB-BV 28/06/2024 45/TB-BV Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
182/TB-CDC 27/06/2024 182/TB-CDC V/v đề nghị cung cấp báo giá Vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm (lần 3)
132/TBKQ-syt 26/06/2024 132/TBKQ-syt Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu
133/TBKQ-syt 26/06/2024 133/TBKQ-syt Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
TM001/TTYT 26/06/2024 TM001/TTYT Thư mời báo giá
TTKN/BG001 22/06/2024 TTKN/BG001 Thư mời báo giá TBYT 062024
42/TB-BV 21/06/2024 42/TB-BV Về việc mời đơn vị tham gia tư vấn