Văn bản tỉnh Hà Giang

Bao gồm: văn bản của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các Sở, Ban, ngành

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
42/UBND-SY 01/03/2022 42/UBND-SY PHIẾU ĐỀ XUẤT SAO Y
445/UBND-KTTH 24/02/2022 445/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
248/QĐ-UBND 24/02/2022 248/QĐ-UBND QĐ: Ban hành bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang
02/2022/QĐ-UBND 21/01/2022 02/2022/QĐ-UBND QĐ: Ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Hà Giang
61/SGTVT-VTPT&NL 20/01/2022 61/SGTVT-VTPT&NL CV: V/v tiếp tục hoạt động vận tải hành khách đi/đến bến xe khách trên địa bàn TP Hải Phòng
146/QĐ-BYT 20/01/2022 146/QĐ-BYT Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2021
492 18/01/2022 492 VV TB phương thức thủ đoạ hoạt động của tội phạm
25/KH-BCĐ 18/01/2022 25/KH-BCĐ Kế hoạch thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2022 của Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Hà Giang
337/QĐ-STNMT 18/01/2022 337/QĐ-STNMT QĐ ủy quyền cấp đổi, cấp lại giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh HG
12/UBND-SY 18/01/2022 12/UBND-SY Thông báo số 119/TB-LĐTBXH ngày 14/01/2022 về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022 đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động
98/QĐ-BYT 17/01/2022 98/QĐ-BYT Quyết định ban hành Danh mục bổ sung một số mã ICD-10 liên quan đến COVID-19 theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)
THƯCẢMƠN 15/01/2022 THƯCẢMƠN Thư cảm ơn
08/UBND-SY 14/01/2022 08/UBND-SY Sao y: Nghị định số 138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ
37/SGTVT-VTPT&NL 14/01/2022 37/SGTVT-VTPT&NL CV: V/v tạm dừng HĐ vận tải khách đi/đến địa bàn có dịch Covid-19 cấp độ 3, 4 thuộc TP Hải Phòng, Lạng Sơn
56/2021/QĐ-UBND 04/01/2022 56/2021/QĐ-UBND QĐ: Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù và phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng khác thuộc lĩnh vực y tế đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi qu
2806/QĐ-UBND 30/12/2021 2806/QĐ-UBND QĐ: Công bố thủ tục hành chính của ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2791/QĐ-UBND 28/12/2021 2791/QĐ-UBND QĐ: Công nhận xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang đạt chuẩn NTM năm 2021
2792/QĐ-UBND 28/12/2021 2792/QĐ-UBND QĐ: Công nhận xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang đạt chuẩn NTM năm 2021
339/QĐ-BCĐ 27/12/2021 339/QĐ-BCĐ Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Hà Giang
2532/QĐ-UBND 23/12/2021 2532/QĐ-UBND QĐ: Công nhận sáng kiến có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh