Văn bản chung của Bộ

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
5614/QĐ-BYT 07/01/2021 5614/QĐ-BYT V/v áp dụng cơ chế một cửa quốc gia với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm
5316/QĐ-BYT 28/12/2020 5316/QĐ-BYT V/v phê duyệt chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025 và định hướng đến 2030
5888/BYT-TB-CT 02/11/2020 5888/BYT-TB-CT V/v Hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị Y tế theo thông tư 14/2020/TT-BYT
1640/CĐ-BCĐ 16/10/2020 1640/CĐ-BCĐ V/v tăng cường quản lý người nhập cảnh trong các khu cách ly tập trung
1778/BYT-TT-KT 02/04/2020 1778/BYT-TT-KT V/v Gửi thư khen của Thủ tướng Chính phủ
1637/TCĐBVN 20/03/2020 1637/TCĐBVN V/v Cho phép xe Ôtô cứu thương đi qua cầu Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ
904/QĐ-BYT 18/03/2020 904/QĐ-BYT V/v Ban hành sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch covid-19
30/QĐ-K2ĐT 06/03/2020 30/QĐ-K2ĐT V/v ban hành chương trình và tài liệu đào tạo
284/BYT-BM-TE 05/02/2020 284/BYT-BM-TE V/v hướng dẫn triển khai sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em
140/QĐ-BYT-BMTE 05/02/2020 140/QĐ-BYT-BMTE V/v Ban hành mẫu sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em sử dụng cho phụ nữ có thai và trẻ em đến 6 tuổi
6085/QĐ-BYT 07/01/2020 6085/QĐ-BYT V/v Ban hành kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.0
5924/QĐ-BYT 24/12/2019 5924/QĐ-BYT V/v Ban hành bộ biểu mẫu theo dõi và giám sát hoạt động của trạm Y tế xã
7499/BYT-TTrB 23/12/2019 7499/BYT-TTrB V/v Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm và phòng chống VPPL tại các cơ sở Y tế dịp Tết Nguyên đán
1459/TB-BYT 20/12/2019 1459/TB-BYT V/v Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký
13/CT-BYT 01/12/2019 13/CT-BYT V/v tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn tại khoa hồi sức tích cực và khoa gây mê hồi sức
5445/QĐ-BYT 26/11/2019 5445/QĐ-BYT V/v Công nhận câu lạc bộ Giám đốc sở Y tế
6269/QĐ-BYT 25/10/2019 6269/QĐ-BYT V/v diễn giải chi tiết các phụ lục thuộc Quyết định số 4905/QĐ-BYT
4869/QĐ-BYT 22/10/2019 4869/QĐ-BYT V/v Giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế
12/CT-BYT 21/10/2019 12/CT-BYT V/v đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt
08/CT-BYT 12/08/2019 08/CT-BYT V/v Giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế