CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

STT

Tên đơn vị

Lãnh đạo

Số điện thoại

Email

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

   

 

1

Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm

 Chi cục trưởng: Ngọc Thanh Dũng 

02193.866.625

ntdung.syt@hagiang.gov.vn

2

Chi cục Dân số - KHHGĐ

Chi cục trưởng: Nguyễn Công Khanh

 

nckhanh.syt@hagiang.gov.vn

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

   

 

Tuyến tỉnh

   

 

1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

Giám đốc: Phạm Anh Văn

02193.886.411

pavan.syt@hagiang.gov.vn

2

Bệnh viện Phổi Hà Giang

Giám đốc: Chúc Hồng Phương

02193.887.518

chphuong.syt@hagiang.gov.vn

3

Bệnh viện Y Dược cổ truyền

Giám đốc: Nguyễn Thị Đức

02193.810.787

ntduc.syt@hagiang.gov.vn

4

Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng

Giám đốc: Nguyễn Thị Hải Yến

02193.507.778

nthyen.syt@hagiang.gov.vn

5

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Giang

Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Thị Thanh Hương

02193.886.495

ntthuong.syt@hagiang.gov.vn

6

Bệnh viện Mắt

Giám đốc: Hoàng Văn Trực

02193.886.257

hvtruc.syt@hagiang.gov.vn

8

Trung tâm Kiểm nghiệm

Giám đốc: Nguyễn Đức Thuận

02193.866.713

ndthuan.syt@hagiang.gov.vn

9 Trung Tâm Pháp Y Giám đốc: Trần Đức Chiến   tdchien.syt@hagiang.gov.vn
10 Trường Trung cấp Y tế      

Tuyến huyện,TP

   

 

1

Trung tâm Y tế huyện Yên Minh

Giám đốc: Lệnh Thế Tuyến

02193.852.257

lttuyen.syt@hagiang.gov.vn

2

Bệnh Viện ĐKKV huyện Yên Minh

Giám đốc: Phạm Đình Phẩm

02193.852.016

pdpham.syt@hagiang.gov.vn

3

Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn

Giám đốc: Lương Triệu Huynh

02193.214.145

lthuynh.syt@hagiang.gov.vn

4

Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn

Giám đốc: Sấn Văn Cương

02193.856.112

svcuong.syt@hagiang.gov.vn

5

Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc

Giám đốc: Lý Chí Thành

02193.871.703

lcthanh.syt@hagiang.gov.vn

6

Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc

Giám đốc: Hoàng Hoa Màn

02193.871.113

hhman.syt@hagiang.gov.vn

7

Trung tâm Y tế huyện Quản Bạ

Giám đốc:

02193.846.722

 

8

Bệnh viện Đa khoa huyện Quản bạ

Giám đốc: Vũ Văn Giang

02193.846.123

vvgiang.syt@hagiang.gov.vn

9

Trung tâm Y tế huyện Bắc Mê

Giám đốc: Nguyễn Duy Hoa

02193.841.773

ndhoa.syt@hagiang.gov.vn

10

Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê

Giám đốc: Nguyễn Ngọc Chung

02193.841.117

nnchung.syt@hagiang.gov.vn

11

Trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên

Giám đốc: Nguyễn Thị Dự

02193.245.070

ntdu.syt@hagiang.gov.vn

12

Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên

Giám đốc: Tạ Tiến Mạnh

02193.826.200

ttmanh.syt@hagiang.gov.vn

13

Trung tâm Y tế huyện Bắc Quang

Giám đốc: Nguyễn Duy Thực

02193.219.709

ndthuc.syt@hagiang.gov.vn

14

Bệnh viện ĐKKV huyện  Bắc Quang

Giám đốc: Phạm Mạnh Công

02193.821.164

pmcong.syt@hagiang.gov.vn

15

Trung tâm Y tế huyện Quang Bình

Giám đốc: Hoàng Văn Luân

02193.820.609

hvluan.syt@hagiang.gov.vn

16

Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình

Giám đốc: Đặng Phúc Diệp

02193.820.065

dpdiep.syt@hagiang.gov.vn

17

Bệnh viện ĐKKV huyện Hoàng Su Phì

Giám đốc: Sin Đức Văn

02193.831.413

sdvan.syt@hagiang.gov.vn

18

Trung tâm Y tế huyện Hoàng Su Phì

Giám đốc: Nguyễn Văn Thắng

02193.831.194

nvthang.syt@hagiang.gov.vn

19

Trung tâm Y tế huyện Xín Mần

Giám đốc: Vương Thanh Nguyên

02193.836.516

vtnguyen.syt@hagiang.gov.vn

20

Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần

Giám đốc: Vương Tiến Lương

02193.836.202

vtluong.syt@hagiang.gov.vn

21

Bệnh viện Đa khoa Nà chì

Giám đốc: Hoàng Hải Võ

02193.838.126

hhvo.syt@hagiang.gov.vn

22

Trung Tâm Y Tế TP.Hà Giang

Giám đốc: Đinh Văn Lưu

02193.866.562

dvluu.syt@hagiang.gov.vn

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị