Cải cách hành chính - chuyển đổi số


Sở Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức, cán bộ, văn phòng, cải cách hành chính, chuyển đổi số

Sở Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức, cán bộ, văn phòng, cải cách hành chính, chuyển đổi số (20.10.2023 16:29)


Quang Bình tập huấn sử dụng hệ thống thông tin quản lý người nhiễm HIV/AIDS - HIV INFO 4.0

Quang Bình tập huấn sử dụng hệ thống thông tin quản lý người nhiễm HIV/AIDS - HIV INFO 4.0 (31.08.2023 14:36)


Hội nghị tư vấn, thẩm định thiết kế chi tiết và dự toán dự án Trang thiết bị quản lý hình ảnh (PACS) và triển khai hệ thống quản lý Bệnh viện theo Thông tư số 54/TT-BYT, giai đoạn 2022-2025

Hội nghị tư vấn, thẩm định thiết kế chi tiết và dự toán dự án Trang thiết bị quản lý hình ảnh (PACS) và triển khai hệ thống quản lý Bệnh viện theo Thông tư số 54/TT-BYT, giai đoạn 2022-2025 (21.08.2023 08:31)


Tập huấn sử dụng hệ thống thông tin quản lý người nhiễm HIV/AIDS - HIV INFO 4.0

Tập huấn sử dụng hệ thống thông tin quản lý người nhiễm HIV/AIDS - HIV INFO 4.0 (05.08.2023 08:31)


LỄ PHÁT ĐỘNG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TYT TẠI XÃ ĐƯỜNG HỒNG HUYỆN BẮC MÊ

LỄ PHÁT ĐỘNG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TYT TẠI XÃ ĐƯỜNG HỒNG HUYỆN BẮC MÊ (23.06.2023 08:32)


TIẾP NHẬN PHẦN MỀM GỬI ĐƠN THUỐC ĐIỆN TỬ VÀ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI THÔNG TƯ 27/2021/TT-BYT, THÔNG TƯ 04/2022/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ

TIẾP NHẬN PHẦN MỀM GỬI ĐƠN THUỐC ĐIỆN TỬ VÀ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI THÔNG TƯ 27/2021/TT-BYT, THÔNG TƯ 04/2022/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ (01.06.2023 09:03)


Bắc Quang triển khai khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân theo mô hình phòng khám bác sỹ gia đình tại tuyến xã năm 2023

Bắc Quang triển khai khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân theo mô hình phòng khám bác sỹ gia đình tại tuyến xã năm 2023 (01.06.2023 08:33)


BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TỔ CHỨC HỘI THI  TRUYỀN THÔNG - GIÁO DỤC SỨC KHOẺ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TỔ CHỨC HỘI THI TRUYỀN THÔNG - GIÁO DỤC SỨC KHOẺ (10.05.2023 09:03)


Tập huấn trực tuyến sử dụng hệ thống tư vấn y tế từ xa cho tuyến y tế cơ sở

Tập huấn trực tuyến sử dụng hệ thống tư vấn y tế từ xa cho tuyến y tế cơ sở (09.05.2023 09:03)


Hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuyển đổi số Y tế năm 2023

Hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuyển đổi số Y tế năm 2023 (27.04.2023 09:07)


TẬP HUẤN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN  QUẢN LÝ NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS

TẬP HUẤN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS (28.10.2022 08:33)

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị