CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ Y TẾ

                     

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số ĐT

Email

1. Văn phòng 

1

Ths.Bs Tạ Thị Lộ

 Chánh VP

0912 445 898

ttlo.syt@hagiang.gov.vn

   2

CN. Lục Tiến Vọt

Phó chánh VP

0949035388

ltvot.syt@hagiang.gov.vn

3

CN. Trần Mạnh Hà

Chuyên viên

0974595668

tmha.syt@hagiang.gov.vn

4

CN. Nguyễn Tuấn Anh

Chuyên viên

0362271111

ntanh.syt@hagiang.gov.vn

5

CN. Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên

0886599699

ntthien.syt@hagiang.gov.vn

6

CN. Nguyễn Thế Điệp

Chuyên viên

 

ntdiep.syt@hagiang.gov.vn

2. Phòng Kế hoạch –Tài chính

1

BsCKII. Nguyễn Bá Văn

Trưởng phòng

0912 363 819

nbvan.syt@hagiang.gov.vn

2

CN. Cao Xuân Trường

Kế toán trưởng

 

cxtruong.syt@hagiang.gov.vn

3

CN. Triệu Thúy Dự

Chuyên viên

 

ttdu.syt@hagiang.gov.vn

4

CN. Đặng Thị Minh Hiền

Chuyên viên

0913608126

dtmhien.syt@hagiang.gov.vn

5

CN. Nguyễn Thị Nhung

Chuyên viên

 

ntnhung.syt@hagiang.gov.vn

6

Ths. Vũ Kiên Thành

Chuyên viên

0913271361

vkthanh.syt@hagiang.gov.vn

7

CN. Lương Thị Liên

Chuyên viên

0947889088

ltlien.syt@hagiang.gov.vn

3. Phòng Nghiệp vụ Y

1

Bs CKII. Nguyễn Mạnh Hà

Phụ trách phòng

0912452642

nmha.syt@hagiang.gov.vn

2

CN. Hoàng Hồng Tư

Phó Trưởng phòng

0912479549

hhtu.syt@hagiang.gov.vn

3

Nguyễn Thị Bình

Chuyên viên

098 4849133

ntbinh.syt@hagiang.gov.vn

4

Nguyễn Đình Hạng

Chuyên viên

0988586191

ndhang.syt@hagiang.gov.vn

5

Đoàn Kim Thạch

Chuyên viên

083 3050989

dkthach.syt@hagiang.gov.vn

6

Hoàng Thị Thanh

Chuyên viên

 

htthanh.syt@hagiang.gov.vn

4. Phòng Nghiệp vụ Dược

1

DS. Nguyễn Thị Phương Thúy

Phụ trách phòng

0947116882

ntpthuy.syt@hagiang.gov.vn

2

DS. Hoàng Quốc Hội

Chuyên viên

0362770000

hqhoi.syt@hagiang.gov.vn

3

DS. Nguyễn Dược Nam

Chuyên viên

0986729448

hdnam.syt@hagiang.gov.vn

4

DS. Nguyễn Thị Thúy Linh

Chuyên viên

 

nttlinh.syt@hagiang.gov.vn

5. Thanh tra 

1

CN. Nguyễn Mạnh Cường

P. Chánh thanh tra

0948947775

nmcuong.syt@hagiang.gov.vn

2

CN. Nguyễn Thế Ngọc

Thanh tra viên

0943738975

ntngoc.syt@hagiang.gov.vn

3

CN. Ngô Thị Hoàng Yến

Thanh tra viên

0987062179

Nthyen.syt@hagiang.gov.vn

6. Công đoàn ngành

1

BsCKII. Vũ Hùng Vương

Chủ tịch

0913558358

vhvuong.syt@hagiang.gov.vn

2

Phùng Thị Thanh

Phó Chủ tịch

097543388

ptthanh.syt@hagiang.gov.vn

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị